Likvidácia azbestu: potrubia (stupačky), strechy, likvidácia azbestu v interiéroch a exteriéroch.
Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny...
Likvidácia azbestu


Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny... Viac fotiek
Separácia azbestového odpadu...
Likvidácia azbestu


Separácia azbestového odpadu... Viac fotiek
Výmena kanalizačného azbestového potrubia v bytových domoch...
Likvidácia azbestu


Výmena kanalizačného azbestového potrubia v bytových domoch... Viac fotiek
Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny...
Likvidácia azbestu


Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny... Viac fotiek
Tel.: 0919 175 335, E-mail: info@likvidacia-azbestu.eu

Likvidácia azbestu

Cena za služby, referencieFotogaléria likvidácia azbestu

Likvidácia azbestu: potrubia (stupačky), strechy, likvidácia azbestu v interiéroch a exteriéroch.


Kto sme a čo robíme / Likvidácia azbestu

Našou hlavnou činnosťou je likvidácia azbestu, starého azestového potrubia (stupačky), azbestových - eternitových striech, likvidácia azbestu vykonávaná v interiéroch aj exteriéroch. Výmena kanalizačného azbestového potrubia, stupačiek, demontáž a likvidácia azbestových eternitových striech, likvidácia azbestu v interiéroch a exteriéroch. Firma Vladimír Chamula pôsobí na trhu od roku 2007 so zameraním na rôzne stavebné a vodoinštalatérske prace. Jednou z hlavných činnosťí firmy je likvidácia azbestu, veľmi nebezpečného materiálu. Cena našich služieb, referencie.


Čo je to azbest? Likvidácia azbestu kôli azbestovým vláknam.

Likvidácia azbestu kôli azbestovým vláknam. Azbest je technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých silikátových minerálov. Tento materiál bol v minulosti používaný pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti v priemysle, hlavne v stavebníctve. Likvidácia azbestu je nevyhnutná hlavne kôli dopadom vplyvu tohto materiálu na ľudské zdravie, má vysokú vznášanlivosť. Jeho typickou vlastnosťou je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť. Azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny. Je tiež zlým tepelným vodičom. Je odolný voči kyselinám a zásadám. Azbest nemá charakteristický zápach ani chuť. Jeho vlákna sa dobre viažu s cementom.

Prečo sa na Slovensku zahájila likvidácia azbestu?

Prečo sa na Slovensku zahájila likvidácia azbestu? Likvidácia azbestu sa zahájila pretože pre ľudské zdravie je azbest vysoko nebezpečný. Nebezpečenstvo spočíva v malých vláknach, ktoré sa vznašajú vo vzduchu. Tieto neviditeľné vlákna o dĺžke 5μ a hrúbke 3μ pri inhalácii (nadýchaní) vnikajú do pľúc. Vzhľadom k svojej pevnosti a ostrosti vlákna prenikajú až do bunkových stien výstelky pľúc. Samočistiaci efekt pľúc, ktorý dokáže ľudský organizmus pri odkašľávaní zbavovať pľúca prachu v tomto prípade nefunguje a to je hlavný dôvod prečo sa zahájila likvidácia azbestu. Dlhodobým účinkom vlákien azbestu na organizmus vznikajú ochorenia. Azbestové materiály a nástreky sa považujú za nebezpečný odpad.

Likvidácia azbestu: príprava a realizácia

Približný zoznam náležitostí, ktoré musí likvidácia azbestu zahŕňať:

 • V rámci prápravy je nutné odstránenie všetkých predmetov v oblasti pracovného priestoru, likvidácia azbestu ďalej zahŕňa následné zakrytie pracovnej plochy plastouvou fóliou (z ťažkého plastu).
 • Vypnutie kúrenia, alebo odvetrávacieho, klimatizačného systému. Zakrytie všetkých vonkajších častí klimatizácie a vetracích otvorov plastom.
 • Likvidácia azbestu vyžaduje pri páci používanie jednorazových kombinéz, aby sa zabránilo kontaminácií odevu a vždy používame respirátor, vybavený vysoko účinným časticovým vzduchovým filtrom (napr. HEPA).
 • Azbest (eternit) je veľmi nebezpečný pri vdýchnutí alebo požití akýmkoľvek íným sôsobom, likvidácia azbestu preto vyžaduje používanie vody, ako postrek na miesta, kde môže vznikať pri demontáži prach. Používame jemný sprej z hadice, aleo záhradný postrekovač, alebo fľašu s vodou pred a počas odstraňovania, aby sa zabránilo úniku vlákien do vzduchu.
 • Kvalitná likvidácia azbestu (eternitu) znamená opatrné odstraňovanie azbestu, aby sa zabránilo akémukoľvek drobeniu azbestu, lámaniu azbestu, alebo trhaniu azbestu, ktoré by malo za následok uvoľňovanie azbestového (eternitového) vlákna do vzduchu, čomu má likvidácia azbestu zabrániť v prvom rade.
 • Umiestujeme odstránený materiál do nádob alebo hrubých plastových vriec s tesnením s lepiacou páskou. Likvidácia azbestu zahŕňa aj bezpečnú manipuláciu s azbestovým (eternitovým) odpadom.
 • Likvidácia azbestu bezprostredne zahŕňna, že všetky povrchové plochy sú bez viditeľného aj neviditeľého prachu a znečistenia azbestom (eternitom). Utierame všetky oblasti pracovného priestoru mydlom a vodou, likvidácia azbestu musí vyzerať, ako keby ani neprebehla.
 • Opatrne rolujeme plast, likvidácia azbestu nesmie mať za následok vírenie nebezpečného prachu z ochranných fólií slúžiacich na pokrytie pracovnej plochy a tiež kombinézy a všetky ochranné fólie, plasty. Následne uskaldňujeme taktiež vo vzduchotesných nádobách alebo plastových vreciach, likvidácia azbestu zahŕňa ich uskladnenie a následné odstránenie.
 • Okamžite umývame všetko ochranné oblečenie, ktoré nosíme pod ochrannou kombinézou a dôkladne  sa osprchujeme.

Likvidácia azbestu: príprava a realizácia Likvidácia azbestu je možná len špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení, likvidácia azbestu musí spĺňať mnoho bezpečnostných noriem. Likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky! Ak ste správcom, či majiteľom budovy, potrebujete vedieť či je vo Vašich priestoroch Azbest. Na zistenie prítomnosti azbestu (eternitu) je vhodný aj audit u špecializovanej spoločnosti, likvidácia azbestu ktorá odborne odoberie vzorky a v prípade potvrdenia výskytu navrhne spôsob, akým by mala likvidácia azbestu prebiehať a zabezpečí aj samotnú odbornú likvidácia azbestu.

Prečo vlastne likvidácia azbestu?

Použitie a likvidácia azbestu v priemysle.

Prečo vlastne likvidácia azbestu? Použitie a likvidácia azbestu v priemysle. Azbest je bežný názov skupiny nerastov, likvidácia azbestu sa vykonáva hlavne kôli azbestovým vlaknam. Vlákna azbestu sú odolné voči veľmi vysokým teplotám, sú pevné a počas mnohých rokov sa používali v:
· v tepelnoizolačných materiáloch, ako sú tepelnoizolačné dosky používané na oplášťovanie a nátery;
· v ohňovzdorných textilných materiáloch, papieri a kartónoch;
· v obloženiach spojky a brzdových obloženiach;
· v azbestovocementových produktoch;
· v elektroizolačných materiáloch;
· v osobných ochranných pracovných prostriedkoch.

V súčastnosti je používanie azbestu v Európskej únii zakázané, ale ešte stále sa vyskytuje veľa azbestu. To znamená, že ešte stále môže dochádzať k tomu, že človek je vystavený účinkom azbestu.

Zdravotné dôsledky z vystavenia sa, pôsobeniu azbestu. Azbestové vlákna môžu mať vážne zdravotné dôsledky, ak ich vdychujeme, vrátane azbestózy, rakoviny pľúc a mezoteliómu. Neexistuje nijaká známa bezpečná úroveň vystavenia sa účinkom azbestu. Čím viac ste mu vystavení, tým je väčšie riziko, že vás postihne choroba súvisiaca s azbestom. Doba od vystavenia človeka azbestu a prvými príznakmi choroby môže predstavovať až 30 rokov. Len teraz sa prejavujú účinky vystavenia azbestu kedysi v minulosti.

Ak pracujete v stavebníctve, v údržbe alebo vykonávate čistiace a upratovacie práce, môžete byť ohrození tým, že ste vystavení pôsobeniu azbestu.

K typickým miestam, kde sa môže azbest nachádzať, patria:

 • steny (izolačné panely v medzistenách),
 • dekoratívne obklady a nátery,
 • podlahové kachličky,
 • podlahy s linoleom,
 • kotle s tepelnou izoláciou,
 • izolácia na oceľových konštrukciách budov,
 • vetracie kanály,
 • podhľadové konštrukcie (ako ochrana proti ohňu v stropných predeloch),
 • stropnice,
 • dvere,
 • elektroinštalácia,
 • vykurovacie systémy (ako tepelná izolácia na potrubných sieťach, vykurovacích telesách a kotloch),
 • strechy (hlavne ako azbestocementové produkty),
 • krytinové škridle,
 • stavebné fasády, vrátane odkvapových žľabov, podhľadov a obkladov alebo vonkajších plášťov,
 • vodovodné a odpadové potrubné siete,
 • ventily, príruby a tesnenia môžu byť tiež obložené alebo utesnené azbestom,
 • nádobky splachovačov, okenné zárubne, papier potiahnutý azbestom atď.


Povolania pri ktorých je riziko vystavenia azbestu:

 • klampiari,
 • vykurovací technici,
 • elektrikári,
 • stolári,
 • pokladači kobercov a pokladači iných podlahových krytín,
 • dielenskí montéri,
 • pracovníci údržby, vrátane zmluvných pracovníkov a strážnej služby,
 • pokrývači,
 • pracovníci, ktorých náplňou je čistenie a upratovanie,
 • iné povolania, ktoré potrebujú získať prístup k otvorom na streche a k priestorom pod panelmi a k podobným skrytým miestam

Pre vypracovanie cenovej ponuky potrebujeme poznať:
1. Typ azbestu (napr. vlnovky, ...)
2. Lokalitu stavby
3. Rozlohu azb. plochy v m2

Pre presnú cenovú ponuku nám prosím pošlite vonkajší pohľad na strechu ako aj fotku z podkrovia

Napísať správu


Návštevnosť stránky

Návštevy
Dnes: 46
Včera: 50
Celkom: 148973
Zobrazenia
Dnes: 169
Včera: 186
Celkom 295165